ชมความสวยงามของธรรมชาติ ด้วยจ่าย69บาทไป

สำหรับการชมความสวยงามของธรรมชาติในประเทศไทย มีความหลากหลายและมีนิยมมากมายทั้งในทิวทัศน์ธรรมชาติ และพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จากภูเขาสล็อตถึงทะเล รวมถึงป่าและสวนสาธารณะที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติอันงดงามของประเทศไทยทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องชื่นชมและปลอดภัยใจ

เริ่มต้นจากธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือที่มีภูเขาที่สูงสุดของประเทศ ซึ่งเขาใหญ่ที่สุดคือภูเขาดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นของชาวฮิลส์วังโพธิ์ลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมุมมองที่สวยงามทั้งของอรรถลิลิค และบรรยากาศที่ยามความลงลาย

ในภาคกลางของประเทศไทย มีทิวเขาที่สวยงามอย่างเขาใหญ่ ที่มีทางเดินเล็ก ๆ ที่ผ่านระหว่างธรรมชาติอันงดงาม และสายธารน้ำที่ เป็นที่เล็กในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีกิจกรรมทั้งเดินป่า และแคนยอนชมวิวสวย ๆ

ไม่เสพสร้างจากภูเขา แต่อย่างไรก็ตาม ทะเลที่สวยงามของประเทศไทยที่มีชายหาดที่สวยงาม เช่น เกาะพงัน เกาะสมุย และเกาะลันตา ซึ่งมีทัศนียภาพที่น่าทึ่งตา และน้ำทะเลที่ใส ชัดเจน ทำให้มีเศษช้างต่าง ๆ มากมายอยู่

ที่สุดท้าย สวนสาธารณะในเมืองใหญ่ของประเทศไทย เช่น สวนราชินีที่มีสวนดอกไม้ที่สวยงามอย่างไม้ดอก และสวนฯาว อย่างสวนสนท มีพลานที่กว้างขวาง ที่นั่งเล่นสนามกีฬาระหว่างดวงแสงตะวันที่สวยงาม

ดังนั้น ความงดงามของธรรมชาติในประเทศไทยมีความหลากหลายและน่าประทับใจมาก มีทั้งภูเขา ทะเล ป่า และสวนสาธารณะที่สวยงามที่ทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องปลอดภัยใจและชื่นชมไปกับความสวยงามของธรรมชาติในประเทศไทย ณ ราคาเพียง 69 บาทเท่านั้นค่ะ