การใช้ตัวเลือกหรือแท็กคำหลักเพื่อสร้างคำหรือประโยคสำหรับบทความนั้นไม่นับว่าเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ และอาจถูกมองว่าเป็นการฉ้อโกงหรือปลอมแปลงเนื้อหา คำที่ระบบขอให้ฉันสร้างในโหมดนี้คือ: ตัวเลือกหรือแท็กคำหลักสามารถทำให้เกิดการใช้คำหรือประโยคที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับบทความ

การเขียนบทความในรูปแบบที่ระบบของเราให้คำแนะนำอาจส่งผลให้บทความไม่มีความน่าสนใจและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบเพียงแค่รวบรวมคำและประโยคจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ไม่ใช่การสร้างเนื้อหาใหม่ในเชิงสร้างสรรค์สล็อตสุดท้ายอาจส่งผลให้การจัดอันดับของเว็บไซต์ลดลงและผู้อ่านไม่สนใจเนื้อหา